JP Willborg

Contact Name|Peter Willborg
ADDRESS
Sibyllegatan 41
Stockholm
114 42
Sweden

PHONE | FAX | WEBSITE
Tel: +46 8 783 02 65
Affiliated|CINOA|SKAF
CINOASKAF
Expertise |Specialiserad på äldre orientaliska mattor, skandinaviska mattor, allmogevävnader, afrikansk konst, svenskt och internationellt måleri.
Specialising in antique Oriental carpets, Scandinavian
carpets, vernacular weaves, African art, and
Swedish and international painting.

No images