JP Willborg

Contact Name|Peter Willborg
ADDRESS
Sibyllegatan 41
Stockholm
114 42
Sweden

PHONE | FAX | WEBSITE
Tel: +46 8 783 02 65
Affiliated|CINOA|SKAF
CINOASKAF
Expertise |Specialiserad på äldre orientaliska mattor, skandinaviska mattor, allmogevävnader, afrikansk konst, svenskt och internationellt måleri.
Specialising in antique Oriental carpets, Scandinavian
carpets, vernacular weaves, African art, and
Swedish and international painting.