Orangeriet Antik Trädgårdskonst

Contact Name|Eva & Richard Nemark
ADDRESS
Trollebergsvägen 22
Lund
222 29
Sweden

PHONE | FAX | WEBSITE
Tel: +46 46 211 52 15
Affiliated|CINOA|SKAF
CINOASKAF
Expertise |Park- och trädgårdsföremål från 1600- 1700- och 1800-tal. Urnor, fontäner, statyer, bänkar, grindar, lyktor och arkitektoniska element i material som sandsten, kalksten, stengods, terracotta, gjutjärn, smide och bly m.m.
Park and garden objects of the 17th, 18th and 19th
centuries. Urns, fountains, statues, benches, gates,
lanterns and architectural elements in sandstone,
limestone, stoneware, terracotta, cast iron, wrought
iron, lead and other materials.

No images