Galerie Donner

Contact Name|Arthur Aminoff
ADDRESS
Havsgatan 1
Helsingfors
FI - 001 4
Finland

PHONE | FAX | WEBSITE
Tel: 00358 (0)9 664 547
Fax: 00358 (9) 260 92 29
Affiliated|CINOA|SKAF
CINOASKAF
Expertise |Specialiserad på 1700-talsmöbler, objets d´art med särsklit fokus på silver från Östersjöområdet: Sverige, Finland, Sankt Petersburg och de baltiska länderna.
Specialising in 18th century furniture and objets d’art
with special emphasis on silver from the baltic region
– Sweden, Finland, St Petersburg and the baltic
countries.

No images