Freidenfelts Antikhandel

Contact Name|Mats Freidenfelt
ADDRESS
Hoby Kulle Herrgård
Bräkne-Hoby
370 10
Sweden

PHONE | FAX | WEBSITE
Tel: +46 457 814 33
Affiliated|CINOA|SKAF
CINOASKAF
Expertise |Högreståndsföremål från 1700-talet med betoning på gustavianskt, men även barock, rokoko och empire samt allmoge. Antikhandeln är belägen på den vackra herrgården Hoby-Kulle i närheten av Ronneby.
Upper-class objets from the 18th century, mainly
Gustavian but also including Baroque, Rococo, Empire
and vernacular. The shop is located at beautiful
Hoby-Kulle Manor, near Ronneby.

No images