L. Edelstam Konst & Antikviteter

Contact Name|Erik Edelstam
ADDRESS
Sweden

PHONE | FAX | WEBSITE
Tel: +46 8 611 49 80
Affiliated|CINOA|SKAF
CINOASKAF
Expertise |Klassiska högkvalitativa antikviteter blandat med tidig 1900-talsdesign, företrädesvis art déco. Fokus ligger på föremål med ett klassiskt formspråk som sticker ut och förmedlar något utöver det vanliga.
High-quality classic antiques mingling with early 20th
century design, especially Art Déco, focusing above
all on items in a classical idiom which stand apart
and communicate something out of the ordinary.

No images