Napoleon Inredningar

Contact Name|Carl-Olof Carlsson
Contact Name|Lars Roubert
Contact Name|Lennart Roubert
ADDRESS
Drottninggatan14
Ljungby
341 30

PHONE | FAX | WEBSITE
Affiliated|CINOA|SKAF
CINOASKAF
Expertise |Antikviteter från de fyra klassiska epokerna, barock, rokoko, gustavianskt, empire. Fokus på originalmålade möbler och även svenskt måleri.
Antiques from the four great epochs – Baroque, Rococo, Gustavian and
Empire. Special emphasis on original-painted furniture and also Swedish paintings from the 20th Century.

No images