Thunér Antikhandel

Contact Name|Rickard Thunér
Contact Name|Lars Thunér
ADDRESS
Karlavägen 15A
Stockholm
114 31
Sweden

OPENING HOURS
14-18
PHONE | FAX | WEBSITE
Tel: +46 8 662 52 28
Affiliated|CINOA|SKAF
CINOASKAF
Expertise |Svenska antikviteter i originalskick från de fyra stora epokerna barock, rokoko, gustaviansk och empire. Särskilt fokus på svenska möbler och speglar samt bronsföremål såsom ljusstakar, kandelabrar, ljuskronor och armaturer.
Swedish antiques in pristine conditions from the four
great epochs – Baroque, Rococo, Gustavian and
Empire. Special emphasis on Swedish furniture and
mirrors and on bronzes, e.g. candlesticks, candelabras,
chandeliers and light fittings.

No images