Tumlaren Antikaffär

Contact Name|Charlotte Strömstedt
ADDRESS
Norrvidinge 1248
Teckomatorp
260 20
Sweden

PHONE | FAX | WEBSITE
Tel: +46 418 66 01 52
Affiliated|CINOA|SKAF
CINOASKAF
Expertise |Högrestånd och skånsk allmoge. Specialiserad på möbler och konsthantverk såsom tenn, silver, dräktsmycken från 1700-talet fram till 1800-talets mitt med tyngdpunkt på perioderna rokoko, gustavianskt och empire.
Upper class and Scanian (Skåne) vernacular. Specialising
in furniture and decorative arts such as pewter,
silver, costume jewellery from the 18th century to
the mid-19th, with special emphasis on the Rococo,
Gustavian and Empire periods.

No images