STALOWA Art Gallery

STALOWA Art Gallery

True as steel*
Stalowa jest prywatną galerią sztuki współczesnej, działającą na warszawskiej Pradze, przy ulicy Stalowej 26. Jej właścicielem jest Krzysztof Fabijański, a dyrektorem artystycznym Krzysztof Stanisławski.
Stalowa is a privately run modern art gallery located in Warsaw’s Praga city district at 26 Stalowa Street. The owner of Stalowa is Krzysztof Fabijański and Krzysztof Stanisławski is the art director.
Rozpoczynamy działalnośÄ‡ 10 maja 2013 wystawą pt. „Edward Dwurnik nad morzem”. Przewidujemy organizację ok. 10 pokazów indywidualnych rocznie, także ekspozycje zbiorowe i poplenerowe.
We have launched with the exhibition of `Edward Dwurnik on the Sea’. We anticipate to organize around 10 individual exhibitions annually, including group and plein-air shows.

Głównym założeniem programowym STALOWEJ jest zapewnienie profesjonalnych warunków promocji młodym polskim artystom, zwłaszcza malarzom, ponieważ wierzymy w polskie malarstwo współczesne i uznajemy je za zjawisko bardzo wartościowe, różnorodne i godne promocji europejskiej i światowej.
Our main aim is to professionally promote and support young Polish artists, especially painters, because we believe in Polish contemporary painting and perceive it as very significant, diverse and worth promoting all over Europe and worldwide.

Wolą Stalowej jest prezentacja najwybitniejszych młodych malarzy, zarówno już uznanych i nagradzanych w krajowych i międzynarodowych konkursach, jak i najmłodszych talentów.
We are as true as steel in our mission to present you the most outstanding young painters – the ones who are already nationally and internationally recognised and the new rising talents.

Pragniemy także przedstawiać dokonania klasyków polskiej sztuki, zwłaszcza klasyków najmłodszych, debiutujących w trudnych latach 80. XX w. Niegdyś młodych i „dzikich”, dziś profesorów Akademii i wychowawców nowych pokoleń.
We are also eager and pleased to present the achievements of the latest generation of classic artists – once young and ‘wild’, having made debut in the difficult 80′, now acclaimed academic professors and mentors of the new generations.

Wolą Stalowej jest także promocja mniej znanych, a niezwykle wartościowych artystów zagranicznych, zwłaszcza ze Wschodu – tego najbliższego, ale i najdalszego. Stąd planowane wystawy indywidualne i zbiorowe twórców z Litwy, Białorusi, Ukrainy, ale i Korei Południowej czy Tajwanu. Chcielibyśmy także zapraszać artystów z Niemiec, Grecji, Czech i Skandynawii.
Being as true as steel, we declare not to forget about less renowned, yet very promising, artists from abroad, in particular from the nearby Eastern countries and the Far East as well. We hope to exhibit artists from Lithuania, Belarus, the Ukraine and also from the South Korea and Taiwan. We would also like to invite artists from Germany, Greece, the Czech Republic and Scandinavia.
Stalowa organizuje również plenery malarskie krajowe i zagraniczne. Już w pierwszym roku działalności odbędzie się ich aż pięć. Dzieła powstałe podczas plenerów będą prezentowane w Galerii.
Stalowa is proud to organize many plain-air events in Poland and abroad. By the first year of its activity it managed to arrange five of them. Harvested art will be shown at the plain-air exhibitions at the Gallery.

Wolą Stalowej jest wydawanie starannie opracowanych katalogów wystaw indywidualnych i zbiorowych, a także uruchomienie profesjonalnego i rozbudowanego portalu internetowego: www.stalowa.art.pl oraz prowadzenie regularnych aukcji internetowych.
Being true as steel to our artists, we want to provide professionally published exhibition catalogues and to be a part of well developed web portal – www.stalowa.art.pl – where online auctions are held regularly.

Chcemy także pomagać artystom współpracującym ze Stalową w zaistnieniu w obiegu międzynarodowym, dzięki wspieraniu ich udziału w konkursach i przeglądach typu biennale, a także targach sztuk¬¬¬¬¬i pod auspicjami Galerii.
We want to help and guide our artists to be known internationally, by supporting their participation in art competitions and reviews (biennials etc.) as well as art fairs on behalf of Stalowa Gallery.

Wolą Stalowej jest stworzenie platformy promocji artystów polskich oraz wymiany międzynarodowej na wielu płaszczyznach, tak by stała się ważnym miejscem sztuki w Warszawie, Polsce i Europie. (platforma czy wola ma być tym miejscem? )
It is our will to facilitate a firm platform for further promotion of Polish artists on many levels worldwide, so that Stalowa Gallery can become a significant stop on art’s map of Warsaw, Poland and Europe. Our will is as true as steel.
*) ‘stalowa’ means ‘made of steel’

Address
Warszawa, 03-426, POLAND
Gallery Opening Hours:

Monday-Sunday, 12 pm-7 pm.

Affiliated